This page is intended for users in Hong Kong(Chinese (Traditional)). Go to the page for users in United States.

Quạt cắt gió điều hòa

Mẫu Quạt Cắt Gió hay gọi đầy đủ là Quạt Cắt Gió Điều Hòa là thiết bị nhìn khá giống 1 chiếc điều hòa nhiệt độ nhưng không có công dụng làm mát. Sản phẩm hiện được trang bị ở các lối ra vào ở các khu vực công cộng hoặc các đại sảnh khách sạn, siêu thị có dùng điều hòa nhiệt độ.

Với công dụng chính là giúp ngăn hơi lạnh thất thoát ra ngoài, quạt cắt gió giúp điều hòa đỡ phải hoạt động nhiều và từ đó tiết kiệm điện năng cho chủ sở hữu.

1 Likes
1 Likes